Δικαίωμα φορητότητα των δεδομένων

Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν τα δεδομένα τους από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον. Και αυτό πρέπει να γίνει σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσει μια έκθεση GDPR με όλα τα προσωπικά σας πληροφορίες αποθηκεύονται σε αυτό το κατάστημα. Μόλις είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί λήψης και εμείς θα σας παρέχει ένα αρχείο excel που περιέχει τα προσωπικά σας δεδομένα.Πίσω